שריפת קלוריות בפעילויות נינוחות

בחורה יושבת וגולשת בטלפון נייד

רוצים לדעת כמה קלוריות אתם שורפים במהלך פעילויות נינוחות שונות?

להלן מידע אודות כמות הקלוריות שנשרפת בפעילויות כמו: ישיבה, עמידה, כתיבה, עמידה, שינה ועוד.

הערכים הקלוריים עבור פעילויות הרכיבה השונות חושבו לפי ערכי ה-MET המצוינים ב-Compendium of Physical Activities. המונח MET הוא יחידת מידה לכמות האנרגיה שנשרפת בפעילות גופנית. MET 1 יציין את כמות הקלוריות שאדם שורף בשעה אחת של חוסר פעילות במצב של ישיבה.

חשוב להבין שהקומפנדיום נוצר למטרות של מחקרים אפידמיולוגים בכדי להעריך את כמות הפעילות הגופנית שאנשים מבצעים. ערכי הMET אינם מחשבים באופן מדויק את כמות הקלוריות האמתית שנשרפת בפעילות הגופנית, ולכן רצוי להתייחס לנתונים כאל הערכה גסה.

חישוב שריפת הקלוריות באמצעות ערכי ה-MET לא לוקח בחשבון פרמטרים שונים שמשפיעים על חילוף החומרים כגון: גיל, הרכב הגוף, משקל ומין. כמו כן, קיימים גורמים נוספים שעשויים להשפיע על ההוצאה הקלורית במהלך הפעילות הגופנית כגון: תנאי סביבה (חום, לחות, רוח, סוגי משטח פעילות), רמת הכושר הגופני וגורמים נוספים שאינם נלקחים בחשבון בחישוב ההוצאה הקלורית בפעילות.

שריפת קלוריות בשעה של פעילויות נינוחות שונות
פעילות גברים ונשים משקל בקילוגרם
50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
דיבור בטלפון השענות לאחור 65 72 78 85 91 98 104 111 117 124 130
ישיבה בשקט 65 72 78 85 91 98 104 111 117 124 130
ישיבה והאזנה למוסיקה 75 83 90 98 105 113 120 128 135 143 150
ישיבה וצפיה בשקט בטלוויזיה 65 72 78 85 91 98 104 111 117 124 130
ישיבה ליד שולחן, ראש נשען על הידיים 65 72 78 85 91 98 104 111 117 124 130
ישיבה עם עישון 65 72 78 85 91 98 104 111 117 124 130
ישיבה עם תזוזות עצבניות בידיים 75 83 90 98 105 113 120 128 135 143 150
ישיבה עם תזוזות עצבניות ברגליים 90 99 108 117 126 135 144 153 162 171 180
כתיבה תוך כדי השענות לאחור 65 72 78 85 91 98 104 111 117 124 130
מדיטציה 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
עמידה בעצבנות 90 99 108 117 126 135 144 153 162 171 180
עמידה בשורה 65 72 78 85 91 98 104 111 117 124 130
קריאה בהשענות לאחור 65 72 78 85 91 98 104 111 117 124 130
שינה 48 52 57 62 67 71 76 81 86 90 95
שכיבה בשקט וצפייה בטלוויזיה 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
שכיבה בשקט, לא לעשות כלום, האזנה למוסיקה 65 72 78 85 91 98 104 111 117 124 130