קצב לב במנוחה
טבלאות בריאות

קצב לב במנוחה

קצב לב במנוחה נמדד כאשר הנבדק נמצא במצב מנוחה אך ערני. קצב לב במנוחה לא נמדד לאחר פעילות גופנית כלשהיא. עבור אנשים מבוגרים קצב לב נורמלי נע בטווח של 60 עד 100 פעימות לב בדקה. […]

No Picture
מילון כושר ופעילות גופנית

רזרבת הדופק

רזרבת הדופק (HRR) זו הגדרה שמתארת את הפער שבין הדופק המירבי לבין דופק במנוחה. חישוב רזרבת הדופק נעשה באופן הבא: דופק מירבי פחות דופק מנוחה = רזרבת הדופק. בנוסחת קרבונן עושים שימוש בחישוב רזרבת הדופק […]