No Picture
מילון כושר ופעילות גופנית

אימון אירובי

אימון אירובי (Aerobic exercise) אימון אירובי הוא סוג של פעילות גופנית נמרצת שבה מערכת הלב והנשימה עובדים בקצב מואץ על מנת לספק את דרישות החמצן של הגוף בזמן הפעילות. אימון אירובי גורם למעבר דם מהיר […]

No Picture
מילון כושר ופעילות גופנית

רזרבת הדופק

רזרבת הדופק (HRR) זו הגדרה שמתארת את הפער שבין הדופק המירבי לבין דופק במנוחה. חישוב רזרבת הדופק נעשה באופן הבא: דופק מירבי פחות דופק מנוחה = רזרבת הדופק. בנוסחת קרבונן עושים שימוש בחישוב רזרבת הדופק […]