ATP

אדנוזין טרי פוספט (Adenosine Triphosphate)

אדנוזין טרי פוספט או בקיצור ATP, מכונה מטבע האנרגיה של החיים.
ATP "תופס ואוגר" את האנרגיה הכימית שמתפרקת מהמזון ולאחר מכן "משחרר" אותה לתהליכים דורשי אנרגיה בתאי הגוף כגון: תהליכים מטבולים שונים, העברת חומרים דרך ממברנות ולשם עבודה מכנית כמו תנועת השרירים.
אדנוזין טרי פוספט משמש כמתווך המעביר את האנרגיה הכימית בין חומרי האנרגיה בגוף (פחמימות) לבין התהליכים הדורשים אנרגיה לפעולתם.

אדנוזין טרי פוספט – תיאור מבנה

אדנוזין טרי פוספט בנוי מ3 מבנים עיקריים:
בסיס חנקני (אדנין), סוכר (ריבוז) ושרשרת של 3 פוספטים (זרחניים) שקשורה לריבוז.
זנב הפוספטים של הATP הוא למעשה בעל התפקיד העיקרי בהעברת האנרגיה.

כיצד עוברת האנרגיה

ATP עובד בצמידות לתהליכים שונים, זנב ה-ATP אוצר אנרגיה כימית. כאשר הפוספט האחרון משתחרר, הוא משחרר את האנרגיה הכימית שהייתה דרושה לצורך החזקתו.
האנרגיה המשתחררת מאפשר את קיומם של תהליכים שונים. בתהליך זה משתחררת מולקולת מים והתהליך נקרא הידורליזה.
לאחר הפירוק מולקולת הATP היא בעלת 2 פוספטים בלבד ולכן היא נקראת אדנוזין די פוספט (ADP).
מעבר הפוספט ממולקולת הATP אל מולקולה אחרת נקרא פוספורילציה ולמעשה זהו התהליך שבעזרתו משתחררת האנרגיה.
מאחר ובגוף יש כל הזמן תהליכים הדורשים אנרגיה, ATP מתפרק ונבנה מחדש מ-ADP וזרחה (פוספט) ע"י האנזים ATP סינתטאז שנמצא על ממברנת המיטוכונדריה.

הגב ראשון

הכנס תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*