שריפת קלוריות בשחיה

אישה שוחה באגם

רוצים לדעת כמה קלוריות אתם שורפים בשחיה?

להלן מידע אודות כמות הקלוריות שנשרפת בשחיה בסיגנונות שונים כגון: שחיית חתירה, שחיית חזה, גב ועוד.

הערכים הקלוריים עבור פעילויות הרכיבה השונות חושבו לפי ערכי ה-MET המצוינים ב-Compendium of Physical Activities. המונח MET הוא יחידת מידה לכמות האנרגיה שנשרפת בפעילות גופנית. MET 1 יציין את כמות הקלוריות שאדם שורף בשעה אחת של חוסר פעילות במצב של ישיבה.

חשוב להבין שהקומפנדיום נוצר למטרות של מחקרים אפידמיולוגים בכדי להעריך את כמות הפעילות הגופנית שאנשים מבצעים. ערכי הMET אינם מחשבים באופן מדויק את כמות הקלוריות האמתית שנשרפת בפעילות הגופנית, ולכן רצוי להתייחס לנתונים כאל הערכה גסה.

חישוב שריפת הקלוריות באמצעות ערכי ה-MET לא לוקח בחשבון פרמטרים שונים שמשפיעים על חילוף החומרים כגון: גיל, הרכב הגוף, משקל ומין. כמו כן, קיימים גורמים נוספים שעשויים להשפיע על ההוצאה הקלורית במהלך הפעילות הגופנית כגון: תנאי סביבה (חום, לחות, רוח, סוגי משטח פעילות), רמת הכושר הגופני וגורמים נוספים שאינם נלקחים בחשבון בחישוב ההוצאה הקלורית בפעילות.

שריפת קלוריות בשעה של שחיה בסיגנונות שונים
פעילות גברים ונשים משקל בקילוגרם
50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
שחיית גב לשם הנאה 240 264 288 312 336 360 384 408 432 456 480
שחיית חזה לשם הנאה 265 292 318 345 371 398 424 451 477 504 530
שחיית בריכות בסיגנון חתירה ובמאמץ קל עד מתון 290 319 348 377 406 435 464 493 522 551 580
שחייה בים, אגם, נהר 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600
שחייה לשם הנאה מבלי לעשות בריכות 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600
שחיית צד 350 385 420 455 490 525 560 595 630 665 700
שחיית חתירה בקצב בינוני של כ 45 מטר בדקה ובמאמץ קשה 415 457 498 540 581 623 664 706 747 789 830
שחיית גב – אימון או תחרות 475 523 570 618 665 713 760 808 855 903 950
שחיית בריכות בסיגנון חופש ובמאמץ קשה 490 539 588 637 686 735 784 833 882 931 980
שחיית חתירה בקצב מהיר של כ 68 מטר בדקה ובמאמץ קשה 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
שחיית חזה – אימון או תחרות 515 567 618 670 721 773 824 876 927 979 1030
שחיית פרפר 690 759 828 897 966 1035 1104 1173 1242 1311 1380