שריפת קלוריות בפעילויות שונות

אדם משחק שחמט

רוצים לדעת כמה קלוריות אתם שורפים במהלך פעילויות שונות?

להלן מידע אודות כמות הקלוריות שנשרפת בפעילויות כמו: משחק שחמט, משחק קלפים, מלאכת יד, קמפינג, קריאה ועוד.

הערכים הקלוריים עבור פעילויות הרכיבה השונות חושבו לפי ערכי ה-MET המצוינים ב-Compendium of Physical Activities. המונח MET הוא יחידת מידה לכמות האנרגיה שנשרפת בפעילות גופנית. MET 1 יציין את כמות הקלוריות שאדם שורף בשעה אחת של חוסר פעילות במצב של ישיבה.

חשוב להבין שהקומפנדיום נוצר למטרות של מחקרים אפידמיולוגים בכדי להעריך את כמות הפעילות הגופנית שאנשים מבצעים. ערכי הMET אינם מחשבים באופן מדויק את כמות הקלוריות האמתית שנשרפת בפעילות הגופנית, ולכן רצוי להתייחס לנתונים כאל הערכה גסה.

חישוב שריפת הקלוריות באמצעות ערכי ה-MET לא לוקח בחשבון פרמטרים שונים שמשפיעים על חילוף החומרים כגון: גיל, הרכב הגוף, משקל ומין. כמו כן, קיימים גורמים נוספים שעשויים להשפיע על ההוצאה הקלורית במהלך הפעילות הגופנית כגון: תנאי סביבה (חום, לחות, רוח, סוגי משטח פעילות), רמת הכושר הגופני וגורמים נוספים שאינם נלקחים בחשבון בחישוב ההוצאה הקלורית בפעילות.

שריפת קלוריות בשעה של פעילויות שונות
פעילות גברים ונשים משקל בקילוגרם
50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
אירועים חברתיים: אכילה, ישיבה ושיחה 90 99 108 117 126 135 144 153 162 171 180
אירועים חברתיים: פעילויות משחק עם הילדים 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300
הדפסה בישיבה 65 72 78 85 91 98 104 111 117 124 130
טיול הכולל נסיעה ברכב 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
טיול הכולל נסיעה הליכה 175 193 210 228 245 263 280 298 315 333 350
ישיבה בכיתה עם רישום או השתתפות בדיונים 90 99 108 117 126 135 144 153 162 171 180
כתיבה, ציור בעמידה 90 99 108 117 126 135 144 153 162 171 180
לימוד קריאה וכתיבה 65 72 78 85 91 98 104 111 117 124 130
מלאכת יד בישיבה במאמץ מתון כמו: גילוף, אריגה 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300
מלאכת יד בישיבה במאמץ קל כמו: גילוף, אריגה 90 99 108 117 126 135 144 153 162 171 180
מלאכת יד בעמידה במאמץ מתון כמו: גילוף, אריגה 165 182 198 215 231 248 264 281 297 314 330
מלאכת יד בעמידה במאמץ קל כמו: גילוף, אריגה 125 138 150 163 175 188 200 213 225 238 250
מלאכת יד בעמידה במאמץ קשה כמו: ציורי חול גילוף, אריגה 175 193 210 228 245 263 280 298 315 333 350
משחק מחשב בישיבה 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
משחק קלפים 75 83 90 98 105 113 120 128 135 143 150
משחק שחמט 75 83 90 98 105 113 120 128 135 143 150
משחקי לוח בישיבה 75 83 90 98 105 113 120 128 135 143 150
עמידה 125 138 150 163 175 188 200 213 225 238 250
צחוק בישיבה 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
צילום מסמכים בעמידה 75 83 90 98 105 113 120 128 135 143 150
צפיה במשחקי ספורט 75 83 90 98 105 113 120 128 135 143 150
קמפינג פעילויות כגון: עמידה, הליכה, ישיבה 125 138 150 163 175 188 200 213 225 238 250
קריאה בישיבה ספר, עיתון 65 72 78 85 91 98 104 111 117 124 130
קריאה בעמידה 90 99 108 117 126 135 144 153 162 171 180
שיחה בישיבה עם אדם או בטלפון 75 83 90 98 105 113 120 128 135 143 150
שיחה בעמידה עם אדם או בטלפון 90 99 108 117 126 135 144 153 162 171 180