שריפת קלוריות בעבודות גינה

צמח לפני שתילה

רוצים לדעת כמה קלוריות אתם שורפים במהלך עבודות הגינה השונות?

להלן מידע אודות כמות הקלוריות שנשרפת בפעילויות כמו: עישוב במעדר, דחיפת מריצה, הנחת שטיחי דשא, כרתית עצים ועוד.

הערכים הקלוריים עבור פעילויות הרכיבה השונות חושבו לפי ערכי ה-MET המצוינים ב-Compendium of Physical Activities. המונח MET הוא יחידת מידה לכמות האנרגיה שנשרפת בפעילות גופנית. MET 1 יציין את כמות הקלוריות שאדם שורף בשעה אחת של חוסר פעילות במצב של ישיבה.

חשוב להבין שהקומפנדיום נוצר למטרות של מחקרים אפידמיולוגים בכדי להעריך את כמות הפעילות הגופנית שאנשים מבצעים. ערכי הMET אינם מחשבים באופן מדויק את כמות הקלוריות האמתית שנשרפת בפעילות הגופנית, ולכן רצוי להתייחס לנתונים כאל הערכה גסה.

חישוב שריפת הקלוריות באמצעות ערכי ה-MET לא לוקח בחשבון פרמטרים שונים שמשפיעים על חילוף החומרים כגון: גיל, הרכב הגוף, משקל ומין. כמו כן, קיימים גורמים נוספים שעשויים להשפיע על ההוצאה הקלורית במהלך הפעילות הגופנית כגון: תנאי סביבה (חום, לחות, רוח, סוגי משטח פעילות), רמת הכושר הגופני וגורמים נוספים שאינם נלקחים בחשבון בחישוב ההוצאה הקלורית בפעילות.

שריפת קלוריות בשעה של עבודות גינה
פעילות גברים ונשים משקל בקילוגרם
50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
איסוף כלי גינה 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300
גיזום שיחים או עצים במזמרה ידנית 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400
גינון מאמץ מתון 190 209 228 247 266 285 304 323 342 361 380
גריפת דשא 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400
גריפת דשא או עלים 190 209 228 247 266 285 304 323 342 361 380
גריפת ליכלוך או בוץ 275 303 330 358 385 413 440 468 495 523 550
דחיפת מריצה 275 303 330 358 385 413 440 468 495 523 550
הנחת שטיחי דשא 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500
השקיית דשא או גינה, בעמידה או בהליכה 75 83 90 98 105 113 120 128 135 143 150
זריעה או דישון תוך כדי הליכה ודחיפה של מכשיר יעודי 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300
חטיבת עצים 225 248 270 293 315 338 360 383 405 428 450
חפירה, מילוי גינה בקומפוסט, מאמץ מתון 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500
חפירה, מילוי גינה בקומפוסט, מאמץ קל עד מתון 175 193 210 228 245 263 280 298 315 333 350
חפירה, מילוי גינה בקומפוסט, מאמץ קשה 390 429 468 507 546 585 624 663 702 741 780
כיסוח דשא בעמידה 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600
כיסוח דשא כללי 275 303 330 358 385 413 440 468 495 523 550
כיסוח דשא מאמץ מתון עד קשה 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500
כיסוח דשא מאמץ קל עד מתון 225 248 270 293 315 338 360 383 405 428 450
כיסוח דשא נהיגה על מכסחת דשא 125 138 150 163 175 188 200 213 225 238 250
כריתת עצים גדולים 415 457 498 540 581 623 664 706 747 789 830
שריפת קלוריות בשעה של עבודות גינה
פעילות גברים ונשים משקל בקילוגרם
50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
כריתת עצים גודל קטן עד בינוני 265 292 318 345 371 398 424 451 477 504 530
נהיגה בטרקטור 140 154 168 182 196 210 224 238 252 266 280
נטיעה תוך כדי התכופפות, מאמץ מתון 215 237 258 280 301 323 344 366 387 409 430
נטיעת עצים 225 248 270 293 315 338 360 383 405 428 450
נטיעת שתילים עם התכופפות מאמץ מתון 215 237 258 280 301 323 344 366 387 409 430
עבודה בחצר מאמץ מתון 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400
עבודה בחצר מאמץ קשה 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600
עבודה בחצר, מאמץ קל 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300
עבודה עם את חפירה 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500
עבודה עם כלי גינון כבדים כדוגמת מסור שרשרת 290 319 348 377 406 435 464 493 522 551 580
עישוב 225 248 270 293 315 338 360 383 405 428 450
עישוב מאמץ קל עד מתון 175 193 210 228 245 263 280 298 315 333 350
עישוב עם מעדר מאמץ מתון עד קשה 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500
פריקה וטעינת גזעי עצים 275 303 330 358 385 413 440 468 495 523 550
פריקה וטעינת גזעי עצים מאמץ קל עד מתון 165 182 198 215 231 248 264 281 297 314 330
קטיף פירות מאמץ מתון 175 193 210 228 245 263 280 298 315 333 350
קטיף פירות, ליקוט פירות, טיפוס על סולם, מאמץ קשה 225 248 270 293 315 338 360 383 405 428 450
קטיף פרחים/ירקות בהליכה עמידה 165 182 198 215 231 248 264 281 297 314 330
ריצוף גינה 315 347 378 410 441 473 504 536 567 599 630
שתילה וזריעה מאמץ קל 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200