שריפת קלוריות בהליכה

רוצים לדעת כמה קלוריות אתם שורפים בהליכה?

להלן מידע אודות כמות הקלוריות שנשרפת בהליכה בקצבים, שיפועים ומשטחי הליכה שונים.

הערכים הקלוריים עבור פעילויות הרכיבה השונות חושבו לפי ערכי ה-MET המצוינים ב-Compendium of Physical Activities. המונח MET הוא יחידת מידה לכמות האנרגיה שנשרפת בפעילות גופנית. MET 1 יציין את כמות הקלוריות שאדם שורף בשעה אחת של חוסר פעילות במצב של ישיבה.

חשוב להבין שהקומפנדיום נוצר למטרות של מחקרים אפידמיולוגים בכדי להעריך את כמות הפעילות הגופנית שאנשים מבצעים. ערכי הMET אינם מחשבים באופן מדויק את כמות הקלוריות האמתית שנשרפת בפעילות הגופנית, ולכן רצוי להתייחס לנתונים כאל הערכה גסה.

חישוב שריפת הקלוריות באמצעות ערכי ה-MET לא לוקח בחשבון פרמטרים שונים שמשפיעים על חילוף החומרים כגון: גיל, הרכב הגוף, משקל ומין. כמו כן, קיימים גורמים נוספים שעשויים להשפיע על ההוצאה הקלורית במהלך הפעילות הגופנית כגון: תנאי סביבה (חום, לחות, רוח, סוגי משטח פעילות), רמת הכושר הגופני וגורמים נוספים שאינם נלקחים בחשבון בחישוב ההוצאה הקלורית בפעילות.

שריפת קלוריות בשעה של הליכה
פעילות גברים ונשים משקל בקילוגרם
50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
הליכה בקצב איטי, פחות מ3.2 קמש 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
הליכה מהבית למכונית או לאוטובוס 125 138 150 163 175 188 200 213 225 238 250
הליכה לביתו של חבר למטרות חברתיות 125 138 150 163 175 188 200 213 225 238 250
הליכה ביציאה מן הבית או בחזרה אל הבית 125 138 150 163 175 188 200 213 225 238 250
הליכה בקצב איטי, כ-3.2 קמש 140 154 168 182 196 210 224 238 252 266 280
הליכה עם הכלב 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300
הליכה בשטח ישר בקצב של כ-4 קמש 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300
הליכה בירידה בקצב של כ-4 קמש 165 182 198 215 231 248 264 281 297 314 330
הליכה להנאה 175 193 210 228 245 263 280 298 315 333 350
הליכה בקצב מתון של 4.5 עד 5 קמש 175 193 210 228 245 263 280 298 315 333 350
הליכה להנאה כדוגמת הליכה בהפסקה מהעבודה 175 193 210 228 245 263 280 298 315 333 350
הליכה לעבודה 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400
הליכה מהירה על משטח ישר בקצב 5.6 קמש 215 237 258 280 301 323 344 366 387 409 430
הליכה בקצב נורמלי בשדה חרוש או בחול 225 248 270 293 315 338 360 383 405 428 450
הליכה בטרק על משטח עשב 240 264 288 312 336 360 384 408 432 456 480
הליכה נורדית עם מקלות הליכה לצורך אימון מתון בקצב של 5.6 עד 6.4 קמש 240 264 288 312 336 360 384 408 432 456 480
הליכה מאוד מהירה על משטח ישר בקצב 6.4 קמש 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500
הליכה בעליה בשיפוע של 1% עד 5% בקצב של 4.6 קמש 265 292 318 345 371 398 424 451 477 504 530
הליכה לאחור בקצב 5.6 קמש 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600
הליכה נורדית עם מקלות הליכה בעליה 340 374 408 442 476 510 544 578 612 646 680
הליכה מאוד מאוד מהירה על משטח ישר בקצב 7.2 קמש 350 385 420 455 490 525 560 595 630 665 700
הליכה בעליה בשיפוע של 6% עד 15% בקצב של 4.6 עד 5.6 קמש. 400 440 480 520 560 600 640 680 720 760 800
הליכה לאחור בעליה בשיפוע 5% ובקצב 5.6 קמש 400 440 480 520 560 600 640 680 720 760 800
הליכה על משטח ישר בקצב 8 קמש 415 457 498 540 581 623 664 706 747 789 830
הליכה נורדית עם מקלות הליכה לצורך אימון מתון בקצב של 8 קמש 475 523 570 618 665 713 760 808 855 903 950
הליכה בעליה בשיפוע של 3% ובקצב 8 קמש 490 539 588 637 686 735 784 833 882 931 980