שריפת קלוריות באביזרי כושר שונים

גבר מבצע אימון באליפטיקל

רוצים לדעת כמה קלוריות אתם שורפים באמצעות אביזרי כושר שונים?

להלן מידע אודות כמות הקלוריות שנשרפת באימון קפיצה בחבל, מכשיר חתירה, אלפטיקל ומכשיר סקי.

הערכים הקלוריים עבור פעילויות הרכיבה השונות חושבו לפי ערכי ה-MET המצוינים ב-Compendium of Physical Activities. המונח MET הוא יחידת מידה לכמות האנרגיה שנשרפת בפעילות גופנית. MET 1 יציין את כמות הקלוריות שאדם שורף בשעה אחת של חוסר פעילות במצב של ישיבה.

חשוב להבין שהקומפנדיום נוצר למטרות של מחקרים אפידמיולוגים בכדי להעריך את כמות הפעילות הגופנית שאנשים מבצעים. ערכי הMET אינם מחשבים באופן מדויק את כמות הקלוריות האמתית שנשרפת בפעילות הגופנית, ולכן רצוי להתייחס לנתונים כאל הערכה גסה.

חישוב שריפת הקלוריות באמצעות ערכי ה-MET לא לוקח בחשבון פרמטרים שונים שמשפיעים על חילוף החומרים כגון: גיל, הרכב הגוף, משקל ומין. כמו כן, קיימים גורמים נוספים שעשויים להשפיע על ההוצאה הקלורית במהלך הפעילות הגופנית כגון: תנאי סביבה (חום, לחות, רוח, סוגי משטח פעילות), רמת הכושר הגופני וגורמים נוספים שאינם נלקחים בחשבון בחישוב ההוצאה הקלורית בפעילות.

 

שריפת קלוריות בשעה של אימון במכשירי כושר שונים
פעילות גברים ונשים משקל בקילוגרם
50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
מכשיר חתירה במאמץ מתון 240 264 288 312 336 360 384 408 432 456 480
אימון מתון במכשיר אליפטיקל 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500
מכשיר חתירה במאמץ קשה 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600
מכשיר סקי 340 374 408 442 476 510 544 578 612 646 680
מכשיר חתירה בקצב של 150 ואט, מאמץ קשה 425 468 510 553 595 638 680 723 765 808 850
מכשיר חתירה בקצב של 200 וואט, מאמץ מאוד קשה 600 660 720 780 840 900 960 1020 1080 1140 1200
קפיצה בחבל 615 677 738 800 861 923 984 1046 1107 1169 1230