צריכת חמצן מרבית

בדיקת צריכת חמצן מרבית

צריכת חמצן מרבית (VO2max) הינה מדד סטנדרטי למדידת קיבולת אירובית או למדידת כושר גופני. מדד זה מייצג את כמות החמצן בדקה שהגוף צורך במהלך מאמץ מרבי.

לפעולת השרירים יש צורך באנרגיה המופקת בתהליך שדורש נוכחות של חמצן. הלב וכלי הדם מובילים את החמצן מן הריאות אל רקמות השרירים השונים וככול שעצימות הפעילות גבוהה יותר, כך עולה אספקת החמצן. אבל, עד לגבול מסוים!

המצב שבו לא תתרחש עליה בצריכת החמצן למרות שיש עליה בעצימות המאמץ מציין את המדד של  צריכת חמצן מרבית (או בקיצור צח"מ).

צריכת חמצן מרבית מייצגת את ההספק האירובי המרבי והיא מציינת את הנפח המקסימלי של חמצן שהגוף מסוגל לצרוך ביחידת זמן מסוימת. צח"מ מיוצגת ביחידות של ליטרים לדקה או ביחידות של ליטרים לדקה לק"ג משקל גוף כאשר רוצים להשוות בין ביצועיהם של אתלטים שונים.

צריכת חמצן מרבית באנגלית

VO2max
Maximal Oxygen Consumption
Maximal Oxygen UptakePeak
Oxygen Uptake
Maximal Aerobic Capacity

מדידת צריכת חמצן מרבית

על מנת לבצע מדידה ולקבוע את צריכת החמצן המרבית יש צורך לבצע מבחן כושר בעצימות ולמשך זמן מספק שיאפשר להביא את הנבדק למצב של מיצוי היכולת האירובית שלו. את המבחן מבצעים על מסילת ריצה או אופני כושר נייחים. במהלך המבחן מעלים את עצימות האימון באופן הדרגתי ותוך כדי ניטור ריכוזי החמצן והפחמן הדו חמצני במהלך פעולות הנשימה (שאיפה ונשיפה). המצב של צריכת חמצן מירבית נקבע כאשר צריכת החמצן היא במצב יציב ואין כל שינוי בצריכה גם כאשר יש שינוי ועליה בעצימות האימון.

מאחר ובדיקת צח"מ מבוצעת בעצימות אירובית מקסימלית זו איננה בדיקה שמיועדת לכל אדם ונהוג לבצע אותו בעיקר לספורטאים ואנשים בריאים בעלי כושר גופני גבוה. על מנת למזער את הסיכונים שבמבחנים בעצימות גבוהה מבצעים מדידות דומות במאמצים תת מרבים המשמשים בכדי להעריך את צריכת החמצן המרבית.

הערכת צריכת חמצן מרבית

מאחר והלב הוא האבר בגוף שאחראי על הובלת החמצן (דרך הדם) מהריאות אל רקמות השרירים, ניתן להעריך את הצח"מ לפי  היחס שבין קצב הלב המקסימלי לבין קצב הלב במנוחה. חוקרים נורווגים מצאו כי הקשר בין קצב הלב לצח"מ הוא:

\mathrm{VO_2\; max} =  {15{  \mbox{HR}_{max} \over \mbox{HR}_{rest} }}

צח"מ = 15 X דופק המרבי : דופק מנוחה. התוצאה מתקבלת ביחידות של מיליליטר לדקה לק"ג משקל גוף.

דוגמא: אדם שמשקלו 85 ק"ג, דופק לב מרבי של 180 ודופק מנוחה של 60 פעימות לב בדקה.

תוצאת החישוב תהיה 45  מיליליטר לדקה לק"ג משקל גוף. על מנת לקבל את התוצאה ביחידות של ליטר לדקה, נכפיל במשקל הגוף ונחלק ב-1000. תוצאת החישוב תהיה: צח"מ משוער של 3.8 ליטר בדקה.

ערכי צריכת חמצן מרבית

מדד הצח"מ בגברים הוא כ40-60% יותר מאשר בנשים.

צח"מ ממוצע בגבר בריא ולא מאומן נע בין 35 ל40 מיליליטר לדקה לק"ג משקל גוף.

צח"מ ממוצע באישה בריאה ולא מאומנת נע בין 27 ל-31 מיליליטר לדקה לק"ג משקל גוף.

צח"מ של רצי עלית יכול להגיע ל85 מיליליטר לדקה לק"ג משקל גוף בגברים ול77 מיליליטר לדקה לק"ג משקל גוף בנשים.

הספורטאי שנחשב למחזיק בשיא הצח"מ הגבוה ביותר הוא רוכב האופניים אוסקר סבנדסן (Oskar Svendsen) עם מדידה של צח"מ בשיעור של 97.5 מיליליטר לדקה לק"ג משקל גוף (קישור).

הצח"מ שנמדד בסוסים מגיע ל180 מיליליטר לדקה לק"ג משקל גוף ובכלבי מזחלות סיביריים נמדד צח"מ של 240 מיליליטר לדקה לק"ג משקל גוף.

מקורות מידע

http://en.wikipedia.org/wiki/VO2_max

Estimation of VO2max from the ratio between HRmax and HRrest–the Heart Rate Ratio Method.

If all goes to plan, big future predicted for junior world champion Oskar Svendsen