מאזן אנרגטי שלילי

מאזן אנרגטי שלילי

מאזן אנרגטי חיובי מתרחש כאשר הגוף קולט פחות אנרגיה מאשר הוא מנצל.
הגוף מקבל את האנרגיה באמצעות מקורות המזון והוא מנצל אותה לתהליכים פיזיולוגים שונים.
האנרגיה הנכנסת לגוף תלויה במקורות המזון והרכבם.
לדוגמא מזונות עם תכולת שומן גבוהה יותר, יכילו יותר אנרגיה.
יש מזונות שדורשים השקעת אנרגיה גדולה יותר לצורך עיכולם ויש שצריכים פחות.
האנרגיה שמנוצלת ע"י הגוף תלויה במרכיבים כמו: רמת הפעילות היומית, פעילות גופנית, משקל הגוף, הרכב הגוף ושונות גנטית.

במצב של מאזן אנרגטי שלילי הגוף מפיק את האנרגיה החסרה לו באמצעות מקורות אנרגיה כגון: רקמות שומן, גליקוגן ורקמות שריר.
במצב של מאזן אנרגטי שלילי משקל הגוף יורד ומאגרי השומן פוחתים.