איוושה בלב (cardiac murmur)

אוושה בלב היא למעשה קולות רעשי זרימת הדם בלב.

רעשים אלו נשמעים עם ערבול זרימת הדם או כאשר מהירות זרימת הדם איננה תקינה. הסיבות לרעשים אלו יכולים לנבוע כתוצאה ממצב לא תקין, אך לעיתים גם ללא שום סיבה פתולוגית (במיוחד בילדים).

אוושה סיסטולית

איוושה סיסטולית נשמעת בזמן הסיסטולה החדרית (סיסטולה חדרית: שלב ההתכווצות של חדרי הלב והזרקת הדם אל אבי העורקים) ויכולה לנבוע מהסיבות הבאות:
היצרות של פתח מסתם אבי העורקים ובכך נמנעת זרימה חופשית של זרם הדם מהחדר אל אבי העורקים בזמן ההתכווצות.
אי ספיקה של המסתמים שבין העליות לחדרים. מצב זה גורם לחזרת הדם אל החדרים בזמן ההתכווצות.

איוושה דיאסטולית

איוושה דיאסטולית נשמעת בזמן הדיאסטולה (דיאסטולה חדרית: שלב ההרפיה של חדרי הלב) ויכולה לנבוע מהסיבות הבאות:
היצרות של פתחי המסתמים שבין העליות לחדרים. היצרות זו גורמת להפרעה בזרימת הדם.
אי ספיקה של מסתם אבי העורקים, במקרה זה חוזר הדם מאבי העורקים אל החדר השמאלי.