סקוואט עם משקולות יד

סקוואט תרגיל לחיזוק הרגליים

סקוואט עם משקולות יד הוא תרגיל כוח מורכב המערב קבוצות שרירים גדולות. תרגיל זה מחזק את שרירי הרגליים, הישבן והשרירים המייצבים.

ניתוח תרגיל סקווט

שריר עיקרי:
שריר ארבע ראשי (Quadriceps) ראה תמונה.

שרירים מסייעים (Synergists)
שריר העכוז הגדול (Gluteus Maximus) ראה תמונה.
השריר המתוויך הגדול (Adductor Magnus) ראה תמונה.
שריר הסוליה (Soleus) ראה תמונה.

שרירים מייצבים דינמיים
שרירי מיתר הברך (Hamstrings) ראה תמונה.
שריר הסובך (Gastrocnemius) ראה תמונה.

מייצבים

זוקפי גו Erector Spinae. ראה תמונה.
טרפז עליון (Trapezius Upper) ראה תמונה.
טרפז אמצעי (Trapezius Middle) ראה תמונה.
השריר מרים השכם (Levator Scapulae) ראה תמונה.

מייצבים אנטגוניסטים

שריר הבטן הישר (Rectus Abdominis) ראה תמונה.
שריר הבטן המלוכסן החיצוני (Abdominal external oblique muscle) ראה תמונה.
שריר הבטן המלוכסן הפנימי (Abdominal internal oblique muscle) ראה תמונה.

מקור מידע: http://www.exrx.net/WeightExercises/Quadriceps/DBSquat.html