משקל הריון – קצב עליה במשקל בהריון

אישה בהריון יושבת על מזח ליד המים

טבלת קצב תקין של עליה במשקל בהריון לפי ה-BMI

להלן ההנחיות החדשות לקצב העלייה במשקל לנשים בהריון.
הטבלה מתארת את קצב העלייה במשקל לנשים במהלך ההיריון לפי ה-BMI (לחישוב ה-BMI >>מחשבון BMI).
הטבלה נלקחה מההנחיות החדשות לנשים הרות שהוצאו מטעם ארגון ה-IOM (Institute of Medicine), ארגון שמטרתו לייעץ בנושאי רפואה ובריאות.
נתוני הטבלה וההנחיות מתייחסות לנשים אמריקאיות ובהנחיות הארגון נכתב כי – "ההנחיות יכולות להתאים גם למדינות אחרות, אולם אין לעשות שימוש בהנחיות אלו לנשים הרות באזורים בעולם שבהם הנשים רזות או נמוכות באופן משמעותי מן הנשים האמריקניות."
כמו כן, נכתב "כי אין לעשות שימוש בהנחיות אלו במדינות בהם אין שירות רפואי הולם לנשים הרות".
לכן אני סבור כי הנחיות אלו מתאימות גם לנשים הריוניות בישראל, אולם חשוב שלא להסתמך על טבלה זו בלבד, אלא לפנות לרופא המטפל לקבלת ייעוץ מקצועי.
הטבלה מתייחסת לקצב העלייה במשקל בשליש השני ובשליש השלישי של ההיריון.
בשליש הראשון של ההיריון מעריכים עליה במשקל של 0.5–2 ק"ג לפי המקור הזה.

טבלת קצב עליה במשקל בהריון

BMI בהריון סה"כ העליה במשקל הצפויה בהריון (ק"ג) סה"כ קצב העליה במשקל הצפוי בשליש ה-2 וה-3 להריון (ק"ג לשבוע)
קטן מ-18.5 (תת משקל) 12.5-18 ממוצע-0.51, טווח-(0.44-0.58)
18.5-24.9  (משקל נורמלי) 11.5-16 ממוצע-0.42, טווח-(0.35–0.50)
25.0–29.9  (עודף משקל) 7–11.5 ממוצע-0.28 , טווח-(0.23–0.33)
גדול מ-30 (השמנה) 5–9 ממוצע-0.22 , טווח-(0.17–0.27)

מקור המידע: www.ncbi.nlm.nih.gov

לחצו למעבר לנוסחת חישוב גיל ההיריון