לחיצת חזה – טבלאות כוח יחסי

לחיצת חזה

לחיצת חזה מבחן בדיקת כוח יחסי

כוח הינו פרמטר מאוד חשוב בכושר הגופני. ניתן למדוד את הכוח ככוח יחסי או כוח אבסולוטי. כוח אבסולוטי הוא פשוט תוצאת המשקל שהורם ואילו כוח יחסי הוא המשקל שהורם יחסית למשקל גופו של המרים.
בטבלה הבאה נביא דרך מדידה לכוח יחסי בתרגיל לחיצת חזה. במבחן כוח יחסי יש הזדמנות גם לקטנים מביננו להראות את כוחם.

אזהרה!

מבחן לחיצת חזה מיועד אך ורק למתאמנים מנוסים הבקיאים בביצוע נכון של תרגיל לחיצת חזה.

ביצוע לחיצת חזה

בזמן ביצוע מבחן לחיצת חזה יש להיעזר בספוטרים.
יש לבצע חימום מקדים לפני המבדק.

תוצאות טבלת כוח יחסי לחיצת חזה

התוצאות בטבלה מתארות את היחס שבין המשקל שהורם בלחיצת חזה RM1 (המשקל המירבי בחזרה אחת) לבין משקל גופו של המבצע.

תוצאות טבלת כוח יחסי לחיצת חזה

כיצד מסתכלים על תוצאות הטבלה? (גלול בכדי להגיע לטבלה)

דוגמה: מתאמן א שוקל 60 ק"ג ומתאמן ב שוקל 100 ק"ג שניהם בני 20.
מתאמן א מצליח להרים בתרגיל לחיצת חזה 70 ק"ג בחזרה אחת בודדת.
מתאמן ב מצליח להרים בתרגיל לחיצת חזה 115 ק"ג בחזרה אחת בודדת.
היחס בין משקל גופו של מתאמן א לבין המשקל שהרים בלחיצת חזה הוא: 1.166=70/60
היחס בין משקל גופו של מתאמן א לבין המשקל שהרים בלחיצת חזה הוא: 1.15=115/100
מסקנה: היחס בין המשקל המורם לבין משקל גוף המתאמן הוא גדול יותר אצל מתאמן א ולכן כוחו היחסי של מתאמן א הוא גדול יותר.
שניהם נמצאים באחוזון 60 עבור טווח הגילאים 20-29 וזה אומר ש60% מהאוכלוסייה (אוכלוסיית הגילאים 20-29) הם בעלי כוח יחסי קטן יותר.

לחיצת חזה כוח יחסי גברים

אחוזון גיל
20-29 30-39 40-49 50-59 60
90 1.48 1.24 1.1 0.97 0.89
80 1.32 1.12 1 0.9 0.82
70 1.22 1.04 0.93 0.84 0.77
60 1.14 0.98 0.88 0.79 0.72
50 1.06 0.93 0.84 0.75 0.68
40 0.99 0.88 0.8 0.71 0.66
30 0.93 0.83 0.76 0.68 0.63
20 0.88 0.78 0.72 0.63 0.57
10 8 0.71 0.65 0.57 0.53

הנתונים עבור גברים נלקחו מ The Cooper Institute for Aerobic Research, Sallas, TX 1994.

לחיצת חזה כוח יחסי נשים

אחוזון גיל
20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70
90 0.54 0.49 0.46 0.4 0.41 0.44
80 0.49 0.45 0.4 0.37 0.38 0.39
70 0.42 0.42 0.38 0.35 0.36 0.33
60 0.41 0.41 0.37 0.33 0.32 0.31
50 0.4 0.38 0.34 0.31 0.3 0.27
40 0.37 0.37 0.32 0.28 0.29 0.25
30 0.35 0.34 0.3 0.26 0.28 0.24
20 0.33 0.32 0.27 0.23 0.26 0.21
10 0.3 0.27 0.23 0.19 0.25 0.02

הנתונים עבור נשים נלקחו מ-Women's Exercise Research Center, The George Washington, DC,1998.

טבלאות נוספות

[relatedpost]