טבלת קצב לב

גרף קצב לב עם תמונה של לב

מדידת דופק לב

דבר ראשון יש למדוד דופק לב במצב מנוחה, המצב הנכון ביותר למדוד דופק לב במצב מנוחה הוא מיד לאחר שנת הלילה במצב שכיבה. אך מאחר וקיימת מגבלה טכנית שמקשה על ביצוע המבדק (קשה לזכור דבר ראשון בבוקר שצריך למדוד דופק לב) גם בדיקת קצב לב בישיבה במהלך היום תהיה מספקת.

ניתן למדוד קצב לב באמצעות מכשור כגון פדומטרים המשולבים עם מדי דופק ואז המדידה נעשית באמצעות חיישן דופק הקולט את דופק הלב מאצבע הנבדק. או מדי דופק שמורכבים ממקלט הנמצא בשעון יד ומשדר הנמצא ברצועת חזה.
ניתן כמובן למדוד את דופק הלב ע"י מישוש: מניחים אצבע (רצוי שתי אצבעות או שלוש ,צמודות) על פנים מפרק היד, קרוב לצד האגודל, או על השקע שבין צד הצוואר לסנטר שריר סובב הראש והגרוגרת ("משולש התרדמה"), וסופרים את הפעימות במשך 60 שניות .

קצב לב – טבלת השוואה

קצב לב בקרב אנשים בוגרים נע בממוצע בין 60 ל80 פעימות בדקה. נשים הן בעלות קצב לב גבוה בכ 7 עד 10 פעימות לדקה מאשר בגברים.

קצב לב אמצעי פשוט לאבחון מאמץ יתר

דופק לב במנוחה יכול לשמש גם כאינדיקטור לזיהוי מצב של אימון ייתר. צריך למדוד את דופק הלב בכל בוקר לפני הקימה, אם דופק הלב גבוה יותר בכ 10% במספר ימים עוקבים לעומת הממוצע במספר ימים שקדמו לעליה. זה סימן לכך שאתם במצב של אימון ייתר, הפחיתו מעוצמת האימונים.

נורמת ערכי קצב לב (גברים ונשים מעל גיל 18)

קטגוריה דופק לב / פעימות לדקה
גברים נשים
נמוך 35-56 39-58
נמוך בצורה מתונה 57-61 59-63
נמוך מהממוצע 62-65 64-67
ממוצע 66-71 68-72
גבוה מהממוצע 72-75 73-77
גבוה בצורה מתונה 76-81 78-83
גבוה 82-103 84-104

נתוני הטבלה נלקחו מ Golding, Myers, and Sinning 1989