אבולה איזו מן מחלה זו?

עובדות מפתח על מחלת האבולה:

  • "המחלה הנגיפית אבולה" נקראת באנגלית Ebola virus disease (ראשי תיבות:  EVD), שמה הקודם של המחלה הוא "קדחת דימומית אבולה" Ebola haemorrhagic fever (ראשי תיבות: (EHF)
  • מחלת האבולה הינה מחלה חמורה, מדבקת ולעיתים קטלנית לבני אדם ולקופים.
  • נגיף האבולה מועבר לבני אדם דרך מגע עם חיות בר ומופץ דרך הדבקות בין אדם לאדם.
  • אחוז תמותת החולים במחלה (Case Fatality Rate) מוערך בכ-50%. זאת אומרת, שכמחצית מהחולים במחלה עלולים למצוא את מותם. בהתפרצויות שונות של מחלת האבולה נמצא כי אחוז תמותת החולים במחלה נע בין 25% ל-90%.
  • טיפול רפואי מוקדם בסימפטומים של המחלה עשוי לשפר את סיכוי השרידות של החולים במחלה. אין עדיין כל תרופה מאושרת שמצליחה לנטרל את נגיף המחלה.
  • אין חיסון מאושר נגד מחלת האבולה, אך כרגע שני חיסונים עוברים הערכת יעילות ובטיחות.
  • ההתפרצות הראשונה של מחלת האבולה התרחשה לראשונה בכפרים מרוחקים ליד יערות הגשם שבמרכז אפריקה. אך בשונה מבעבר, ההתפרצות הנוכחית התרחשה הן באזורים עירוניים והן ביישובי ספר במערב אפריקה.

רקע על המחלה

וירוס האבולה גורם למחלה חריפה שלעיתים קרובות מסתיימת במוות במקרים שלא מטופלים.
מחלת האבולה התרחשה לראשונה בשני התפרצויות סימולטניות האחת בנזרה (Nzara) שבסודן והשניה ביאמבוקו (Yambuku) שברפובליקה הדמוקרטית של קונגו.
ההתפרצות ביאמבוקו התרחשה ליד נהר האבולה ומכאן גם מקור שם המחלה: מחלת האבולה.

ההתפרצות הנוכחית של מחלת האבולה (מקרה הראשון: מרץ 2014) נחשבת כהתפרצות בקנה המידה הנרחבת ביותר והמורכבת ביותר מגילוי הנגיף בשנת 1976.
ההתפרצות הנוכחית נחשבת להתפרצות החמורה ביותר, שיעור ההידבקויות במחלה ומקרי מוות כתוצאה מהמחלה בהתפרצות הנוכחית עולה על כל מקרי המוות וההידבקויות ביתר ההתפרצויות גם יחד (כ-24 התפרצויות נרשמו בעבר).
המדינות בהן שיעור מקרי האבולה הוא הגבוה ביותר הן מדינות מערב אפריקה: גינאה, ליבריה וסיירה לאון (מפת התפשטות המחלה).
לפי ארגון הבריאות העולמי שעדכני ל-8 באוקטובר 2014 מספר מקרי מחלת האבולה עומד על כ-8399 מקרים של הידבקויות במחלה ו4033 מקרי מוות (קישור מידע).
מדינות נוספות בהן נתגלו מקרי אבולה בודדים הן: ניגריה (כ-20 מקרים נכון ל10 באוקטובר), סנגאל, ספרד (מדריד) וארה"ב (טקסס).

הדבקות במחלה

קיימת סברה כי עטלפי פירות משמשים כפונדקאים טבעיים של וירוס האבולה.

נגיף האבולה יכול לעבור לאדם דרך מגע קרוב עם איברים פנימיים או  נוזלי גוף כמו: דם, רוק, הפרשות של בעלי חיים כמו: עטלפי פירות, שימפנזים, גורילות או בעלי חיים נוספים המצויים ביערות הגשם.

לאחר המעבר הראשוני של הנגיף אל האדם, מופץ הנגיף מאדם לאדם באמצעות מגע ישיר בפצעים פתוחים, דם, הפרשות שונות  או דרך חפצים אחרים שהיו במגע עם ההפרשות הנגועות (כדוגמת מצעים מלוכלכים).

דווח על מקרים רבים של הידבקויות בקרב אנשי הצוות הרפואי שמטפלים בחולים וזאת בשל המגע הקרוב עם החולים ובשל אי נקיטת אמצעי זהירות נאותים.

גם מגע ישיר עם  גופת הנפטר מהמחלה במקרים של טקסי קבורה עלול להביא להידבקות במחלה.

על מנת להימנע מהדבקות באבולה יש לנקוט באמצעי זהירות שלא לבוא במגע ישיר עם דם ונוזלי גוף שונים כולל נוזל הזרע וחלב אם שעלולים להיות נגועים בנגיף.

אדם שהחלים מן המחלה עשוי להמשיך להדביק באמצעות נוזל הזרע גם 7 שבועות לאחר ההחלמה.

אדם הנגוע בנגיף מדבק מרגע הופעת תסמיני המחלה ולאחר זמן הדגירה של נגיף האבולה. זמן הדגירה הינו התקופה שבין ההידבקות בנגיף ועד להופעת תסמיני המחלה.

זמן הדגירה של נגיף האבולה נע בין יומיים ל21 יום. בתקופת זמן הדגירה האדם הנגוע איננו מדבק.

תסמיני המחלה

תסמיני המחלה המיידים  הם חום ועייפות פתאומיים, כאבי שרירים, כאב ראש וכאב גרון.

תסמינים אלו מלווים בהקאות, שלשולים, פריחה, תסמיני תפקוד לקוי של הכבד והכליות ובמקרים אחדים  מופיעים דימומים פנימיים וחיצוניים (דם בצואה ודימום מהחניכיים).

ממצאי מעבדה מראים תסמינים של ירידה בתאי הדם הלבנים ובספירת טסיות הדם ועליה ברמת אנזימי כבד.

אבחון וגילוי המחלה

זה קשה להבחין רק לפי תסמיני המחלה בין אבולה למחלות זיהומיות אחרות כמו: מלריה, טיפואיד או דלקת קרום המוח.

על מנת לאבחן כי התסמינים נובעים מוירוס האבולה  משתמשים בבדיקות הבאות:

בדיקת אלייזה (קישור) שהיא בדיקה לגילוי נוכחות חלבונים או אנטיגן שאותה מבצעים על ידי קשירת אנזים לנוגדן או לאנטיגן.

בדיקות גילוי קשירה לאנטיגן.

בדיקות לגילוי NAb בסרום.

בדיקת RT-PCR.

מיקרוסקופ אלקטרוני.

בידוד הווירוס באמצעות גידול תרבית.

הדגימות הנלקחות לבדיקה מחולים במחלה מהוות סיכון ביולוגי וצוותי המעבדה נדרשים לנקוט באמצעי זהירות מחמירים בעת הטיפול בדגימות אלו.

מניעה וטיפול

אין כיום טיפול שהוכח כיעיל נגד מחלת האבולה, הטיפול שניתן כיום לחולים במחלת האבולה הוא טיפול מסייע שתפקידו להקל על הסימפטומים של המחלה ועירוי נוזלים.

טיפול תומך זה, מעלה את סיכויי השרידות של החולים.

טיפולים שונים ו2 חיסונים אפשריים נבחנים כיום בכדי להעריך את מידת יעילותם ובטיחות השימוש.

חדשות בנושא התפרצות מחלת האבולה

לעדכונים וחדשות בנושא התפרצות מחלת האבולה הנוכחית (2014) ראו קישור.

קישורי מידע נוספים

דף מידע של ארגון הבריאות העולמי בנושא מחלת האבולה: קישור.

כל המידע על וירוס האבולה של ארגון הבריאות העולמי – קישור.

עדכונים, דיווחים וחדשות של ארגון הבריאות העולמי בנושא מחלת האבולה  – קישור.

תקציר פגישה של ארגון הבריאות העולמי בנושא דרכי טיפול ומניעת מחלת האבולה – קישור.

דף המידע של המרכז למניעה ובקרה של מחלות בארה"ב (CDC) – קישור.