אתה נמצא כאן:דף הבית » תנאי שימוש באתר ומדיניות פרטיות

תנאי שימוש באתר ומדיניות פרטיות

תנאי שימוש באתר fitlife.co.il

פיטלייף הינו אתר אינטרנט הפונה לאנשים המחפשים מידע, חדשות, עדכונים וכתבות בנושאי בריאות בעברית.
תנאי השימוש המפורטים להלן הינם הסכם המחייב בעבור השימוש באתר ובשירותים הנלווים לו.
הינך נדרש לקרוא אותם מכיוון שהם מחייבים אותך.
התנאים כתובים בלשון זכר אך מיועדים לשני המינים.

מטרת הסכם זה היא להסדיר את יחסיך עם מפעילי אתר פיטלייף, לרבות זכותם להפסיק לתת את השירותים הניתנים באתר בכל עת.

הסכם זה מסדיר את היחסים בינך לבין שאר המשתמשים באתר, את מדיניות השיחה והתגובות ואוסר על שימוש באתר למטרות פרסומיות.

הסכם זה מסדיר את הזכות של מפעילי האתר פיטלייף להשתמש בצורה מסוימת בפרטים אישיים שיאספו באמצעות האתר ולספק לך שירותים מפולחים.

חשוב שתדע שמפעילי האתר פיטלייף לעולם לא יהיו אחראיים, משום סיבה ולכל נזק שיגרם לך כתוצאה מהסתמכות על המידע באתר.

הצדדים: הסכם זה הינו הסכם בינך לבין מפעיל האתר פיטלייף, יורם בן אבו, רחוב הבקעה 68, אבטליון, ובין כלל המשתמשים האחרים באתר (להלן: המשתמשים) בכל הנוגע לשימוש באתר – fitlife.co.il.

שינוי ההסכם
מפעילי האתר פיטלייף רשאים לשנות את תנאי שימוש אלה בכל עת, לרבות הטלת הגבלות עלייך אישית, או להתנות תנאים ספציפיים על שימושך באתר באמצעות הודעה אישית, וזאת כל עוד ניתנה לך התראה של 14 ימים מראש והזדמנות לסיים הסכם זה.

זמינות
מפעילי האתר יעשו כמיטב יכולתם על מנת לשמור על האתר זמין.
עם זאת, אין מפעילי האתר מתחייבים כי האתר יהיה זמין בכל עת והם רשאים להפסיק את ניהול האתר, הכתיבה בו ואחסנת השרת על פי שיקול דעתם הבלעדית.
לא תהיה לך טענה לגבי אבדן תכנים, אבדן קישורים או כל טענה אחרת בעת מחיקת האתר או כל חלק ממנו.

שלילת תנאי שימוש
למפעילי האתר עומדת הזכות לשלול את תנאי השימוש מכלל המשתמשים, ממשתמשים מקבוצה מסוימת או ממשתמשים ממתחם כתובות IP מסיומות בכל עת ועל פי שיקול דעתם הבלעדי.
מפעילי האתר ישללו את זכות השימוש בכל מקרה של הפרה מהותית של הסכם שימוש זה וכן במקרה שהיה למפעילי האתר יסוד להניח כי הפרסום שבוצע על ידי משתמש נעשה בניגוד לדין.

העדר אחריות
התכנים באתר מובאים כמו שהם (AS IS) וללא כל אחריות.
התכנים מתבססים על מקורות חיצוניים ועשויים להיות לא מדויקים.
כמו כן, חלק מהתכנים עשויים לשאת אופי של מידע עובדתי או ייעוץ מקצועי, אולם, אין להתייחס למידע זה כאל ייעוץ מקצועי ובמיוחד לא כמידע מהימן.
כל ידיעה המובאת בחזקת עובדה באתר אינה כזו אלא אם נטען אחרת ואין להסתמך עליה בשום פנים ואופן.
מפעילי האתר פיטלייף לא יהיו אחראיים בשום מקרה, כמו כן, לנזקים שיגרמו לך במקרים בהם דלף מידע, נפרץ האתר, הושחתו תכנים, נפגעה פרטיותך על ידי חשיפת מידע שהוזן לאתר וכן לכל נזק תוצאתי ממנו. לבסוף, מפעילי האתר פיטלייף לא יהיו אחראיים כלפייך במידה ותסתמך על התכנים באתר.

תכנים פרסומיים
מפעילי האתר רשאים להציג, מודעות של צדדים שלישיים או תכנים פרסומיים של צדדים שלישיים באתר לקידום ושיווק מוצרים וכן תכנים ממומנים על ידי צדדים שלישיים אשר עשויים להיות (או שלא עשויים להיות) מותאמים לתחומי עניינך.
הצגת תכנים אלו תעשה בין אם בבאנר פרסומי, במודעות ממומנות או בתכנים ממומנים.
הנך מודע לכך כי חלק מהכנסותיהם של מפעילי האתר נובע משירותים אלו ולא תהיה לך כל טענה כנגד הצגת הפרסומות.

הסכמה לקבלת חומר פרסומי
מובהר בזה, כי עצם השימוש באתר מהווה, מעבר לכל הסכמה אשר ניתנה ו/או תינתן על ידיך באופן אחר, הסכמה שלך, לקבלת ניוזלטר ו/או חומר פרסומי ו/או אחר ממפעילי האתר פיטלייף בכפוף לזכותך להודיע על רצונך להפסיק לקבל חומר כאמור בכל עת באמצעות הסרתך מהשירות.

אחריות לגבי צדדים שלישיים
מפעילי האתר פיטלייף אינם אחראיים לנוהלי הפרטיות או לתכנים של אתרים אחרים אשר ימצא קישור באתר או שמקשרים אל האתר.
בלחיצה על קישור, או כל סימן אחר, עליך לשים לב כי ייתכן ואתה עוזב את האתר.
כמו כן, מפעילי האתר לא יהיו אחראיים על הפרסומות המוצגות באתר, הפרסומות הם באחריות המפרסמים.
כמו כן, מפעילי האתר פיטלייף לא יהיו אחראיים לתוכן המודעות שיפורסמו על ידי צדדים שלישיים ולא יערבו לטיבן.
בנוסף, מפעילי האתר לא יהיו ערבים לאספקת הסחורה שתרכש בעקבות אותם פרסומים ולא ישאו באחריות בכל צורה לנזק שיגרם לך עקב רכישה של מוצרים בעקבות פרסומים באתר.

קישורים חיצוניים
מעת לעת יפרסמו מפעילי אתר, בין באם בתוך כיתוב או בצורה נפרדת, קישורים לאתרים חיצוניים או מסגור של שירותי צד ג’.
למען הסר ספק, בעלי האתר פיטלייף אינם בעלי אתרים אלו אלא אם נאמר אחרת ואין הם נמצאים בשליטתם אלא אם נאמר אחרת במפורש.
בעלי האתר פיטלייף לא ישאו באחריות לתקינותם של הקישורים החיצוניים ולתוכן המובא בהם.

קצירת כתובות דואר
חל עלייך איסור מוחלט ומפורש לסרוק את האתר לכתובות דואר אלקטרוני או לכל שימוש אחר אשר עשוי לשמשו לעניינים מסחריים או אחרים באמצעים אוטומאטיים או ידניים למעט מנועי חיפוש.
כל הפרה של סעיף זה הינה הפרה מהותית של הסכם השימוש ועשויה לגרור חסימת מתחם כתובות IP כמו גם נקיטת הליכים משפטיים.

זכויות יוצרים
כל המידע המובא באתר זה, לרבות תגובות הגולשים וכן עיצוב האתר, תוכנה, יישום, קובץ גרפי, קוד מחשב, טקסט, תמונה, משחקים, קטעי וידיאו, קטעי אודיו והיישום החיצוני הינם הקניין הרוחני של בעלי האתר פיטלייף אלא אם צוין אחרת במפורש.
נאסר עלייך להעתיק, להפיץ להציג בפומבי או לעשות שימוש בקניינם הרוחני של מפעילי האתר ללא קבלת הסכמתם מראש ובכתב, לרבות העתקה מלאה ו/או חלקית; שימוש בסימני מסחר ו/או לוגו, איחסון בארכיון, תירגום, עריכה מחדש וכיוצא בזה.

שירותים חיצוניים
מפעילי האתר רשאים להשתמש, בין היתר, בשירותים חיצוניים על מנת לספק תכנים לאתר כמו גם את תכני האתר בצורה יעילה יותר.
השימוש בשירותים אלו כפוף לתנאי השימוש בשירותים אלו בלבד ולא תקום כל טענה לגבי שירותים אלו כנגד מפעילי האתר. (זאת אומרת: אם נרשמת לעדכוני דואר אלקטרוני ושירות העדכונים שולח לך דואר זבל, הטענה היא נגד שירות העדכונים ולא נגד מפעילי האתר).
כמו כן, מפעילי האתר יהיו רשאים להשתמש בשירותי צד ג’ על מנת לספק חלק מחוויית האתר, כגון הצגת סרטונים, ניהול תגובות, קישור לאתרים אחרים או הצבעות על פוסטים, לשירותים אלה עשויים להיות תנאי שימוש ומדיניות פרטיות שונה, אשר עלייך לבחון בטרם תשתמש בשירותים.

תגובות והערות משתמש
באתר קיימת מערכת המאפשרת שיח בנוגע לפרסומים המובאים בו. על כן, מפעילי האתר מאפשרים כתיבת תגובות בחלק מהעמודים באתר. תגובות אלו מובאות על אחריות כותביהן בלבד ולא באחריות מפעילי האתר.
מפעילי האתר יאפשרו לך לפרסם תגובות לכתבות ומאמרים בכפוף לתנאים המפורטים בהסכם זה.
אתה מצהיר כי קראת את הסעיף וכי אתה מודע להשלכות ולנזקים שעשויים להגרם עקב הפרת הסכם זה למשתמשים אחרים ומפעילי האתר, ואתה מתחייב לפצות את מפעילי האתר ומשתמשים אחרים בעקבות כל נזק שיגרום עקב שימוש פוגע.

פרסום הודעה
כל עוד לא נשללה זכותך לפי אחד מסעיפי החוזה תהא לך הזכות לפרסם הודעות ותגובות לפרסומים באתר או כתבות (‘תגובות’), הכפופות להוראות סעיף זה:
לא תבצע שימוש באתר על מנת להטריד משתמשים אחרים או את מפעילי האתר, בין אם באמצעות שליחה בלתי פוסקת של מסרים ובין אם באמצעות שליחת מסרים פוגעניים או מטרידים.
תבצע רק שימוש בתום לב במערכת התגובות, לא תתחקה אחר משתמשים אחרים, לא תעקוב אחריהם ולא תאיים עליהם בכל צורה שהיא.
לא תאיים לחשוף את זהות המשתמשים האחרים באם אלו כותבים בעילום שם ולא תפגע בכבודם.
לא תגרום נזק לשמם הטוב, לרכושם ולגופם של משתמשים אחרים.
לא תפרסם כל מידע אשר הינו פרסום פוגע כהגדרתו.
הנך פוטר את מפעילי האתר מכל אחריות לנזקים שיגרמו לך עקב פרסום הודעה על ידי משתמשים כיוון שהנך מודע ליכולתם המוגבלת של מפעילי האתר לפקח אחר שימוש בתגובות.
אתה תישא באופן בלעדי באחריות לתכנים שתפרסם בתגובות, ואתה מצהיר כי בדקת אותם טרם פרסומם וכי תשפה את מפעילי האתר בגין כל נזק שיגרם לה עקב פרסום תכנים כוזבים.
למפעילי האתר הזכות הבלעדית למחוק תגובות ולחסום אותך מלהגיב, כמו גם לא לאשר תגובות שסומנו כדואר זבל. בטרם יעשו כן, מפעילי האתר יזהירו אותך כי תגובותייך פוגעות באיכות השיח וגורמות נזק.
למען הסר ספק, האתר הוא קניינם הבלעדי של מפעילי האתר פיטלייף והם אינם מחויבים לפרסם תגובות כלל.
באם ימצאו לנכון, מפעילי האתר יהיו רשאים לנקוט בשיטה הבאה על מנת למנוע פרסומים פוגעים או להגביל ממשתמש שפוגע באיכות השיח להגיב:
מצאו מפעילי האתר כי פגעת באיכות השיח ואינם מעוניינים לפרסם את תגובותייך, תשלח לך מידית הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני שציינת באותה התגובה ו\או תגובה פומבית לתגובתך באתר ובה יובהר כי אינם מעוניינים שתמשיך לפרסם את תגובותייך.
לא ניתנה תגובה להודעת בתוך 24 שעות, יחסמו מפעילי האתר, על פי שיקולם הבלעדי, את יכולתך להגיב. עד שתנתן תגובה לפי סעיף זה, רשאים מפעילי האתר למחוק כל הודעה שתפורסם על ידך.
אם הגבת, וטענת לסיבות מדוע שלא תחסם, ישקלו מפעילי האתר שנית את חסימתך.
לאחר ששקלו מפעילי האתר את חסימתך, הם רשאים לנקוט באחד מהצעדים הבאים על מנת להבטיח את איכות השיחה:

  • חסימתך מאפשרות תגובה
  • חיובך בעלות תגובה שתקבע על ידי מפעילי האתר לפי נסיבות העניין
  • סינון אקטיבי של תגובותיך, עם החזר הוצאות הסינון.

אם מצאת הודעה או תגובה שעשויה להיות פרסום פוגע עלייך לדווח באופן מיידי למפעילי האתר.
מרגע שפניה תתקבל, מפעילי האתר יעשו כמיטב יכולתם לברר האם הפרסום הינו בניגוד להסכם זה ובניגוד לחוק, ובמקרה שימצאו שכן, יסירו מפעילי האתר את הפרסום ללא דיחוי.
נאסר עלייך לפרסום תגובות בעלות אופי מסחרי, פרסומי או שיווקי ללא הסכמת מפעילי האתר. כל פרסום של תגובה בעלת אופי כזה תחייב אותך בעלות הפצה של 1,000 ש”ח.
למען הסר ספק, תגובות מהסוג הבא יסווגו כתגובות פרסומיות:

  • תגובות המפנות לאתר מסחרי אשר אינן קשורות בצורה מובנית לתוכן המפורסם בעמוד.
  • תגובות המכילות יותר מקישור אחד לעמוד מסחרי וללא כל טקסט רלוונטי לתוכן האתר או לפוסט.
  • תגובות המפנות לאתר אחר בכדי לקדם את עסקיו ללא כל קשר לפרסום באתר.
  • תגובות סתומות שאינן מכילות דבר מלבד טקסט חסר משמעות וקישור לאתר מסחרי.

מדיניות פרטיות
מפעילי האתר מעריכים את פרטיותך ועל כן ניסחו את מדיניות פרטיות זו על מנת להבהיר לך איזה מידע נשמר על ידם וכיצד הם מטפלים במידע זה.
בשימושך באתר הנך מסכים כי מפעילי האתר פיטלייף יאספו מידע זה וישתמשו בו בהתאם למדיניות זו.

מפעילי האתר פיטלייף שומרים את המידע שניתן על ידך, מידע שניתן על ידי אחרים ומידע שמסופק למפעילי האתר במהלך גלישתך באתר, לרבות מידע שסיפקת בעת שפרסמת תגובות.

כמו כן, מפעילי האתר שומרים מידע סטטיסטי כמו כמות הצפיות בכל מודעה, את העמודים המפנים לאתר (HTTP Referrer), סוג הדפדפן, מערכת ההפעלה, רזולוציית המסך ועוד.

מפעילי האתר פיטלייף עשויים לעשות שימוש בצדדים שלישיים לצורך מתן שירותים, לרבות צדדים שלישיים המאפשרים הרשמה לאתר כגון Facebook וכן שירותים סטטיסטיים כמו Google Analytics אשר לחלקם מדיניות פרטיות שונה ממדיניות זו.
לצורך כך, הנך נדרש לעיין במדיניות הפרטיות של שירותים אלה מעת לעת, ולבדוק את הסכמתך להם.
על מנת לעיין במידע השמור על אודותייך, תידרש לשלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת yoramba1@gmail.com ולבקש עיון במידע, לצורך כך תידרש לספק למפעילי האתר מידע המאפשר את זיהויך כבעל המידע.

באם אתה מאמין כי מידע מסוים שנשמר על אודותייך אינו נכון, הרי שניתן לתקנו על ידי פניה בדואר אלקטרוני לכתובת yoramba1@gmail.com.

ניתן למחוק את כל המידע שלך על ידי פניה בדואר אלקטרוני לכתובת yoramba1@gmail.com עם בקשה להסיר את הפרטים השמורים עלייך.

מפעילי האתר ישתמשו במידע שיסופק על ידך ויאסף באמצעות האתר על מנת לספק לך את השירותים המפורטים באתר או על ידי החברה, לרבות העברת מידע על פי בקשתך לצדדים שלישיים כגון מעסיקים.

מפעילי האתר ישלחו לך מעת לעת ועל פי בחירתך דיוורים ישירים.

אם אתה חש כי פרטיותך נפגעת, אנא צור קשר עם מפעילי האתר בכתובת yoramba1@gmail.com ואנו נבחן את הנושא.
שונות
הצדדים נכנסים להסכם זה כקבלנים עצמאיים ולא יחולו יחסי עובד-מעביד.
כל צד ישא בהוצאותיו במלואו. הדין הישראלי יחול על כל סכסוך הנובע מהסכם זה בלעדית וכי כל סכסוך יובא בצורה בלעדית לבתי המשפט במחוז צפון בישראל.

Secured By miniOrange
Scroll to top